Jak włączyć się w edukacjię własnego dziecka

 1. Okazuj zainteresowanie i doceniaj pracę nauczycieli i dyrektora.
 2. Otwórz się na pomysły nauczyciela, okaż dobrą wolę.
 3. Słuchaj opinii innych o Twoim dziecku, staraj się zrozumieć ich punkt widzenia.
 4. Podziel się z nauczycielem swoją wiedzą o mocnych stronach, talentach i zainteresowaniach swojego dziecka.
 5. Bierz pod uwagę i powiedz nauczycielowi o oczekiwaniach i celach, jakie sobie stawia twoje dziecko.
 6. Nie żałuj czasu na rozmowy o postępach i trudnościach dziecka w przedszkolu.
 7. Bierz aktywny udział w zebraniach i dniach otwartych.
 8. Ustal z nauczycielem najlepszy sposób komunikowania się z tobą (telefon, e-mail,).
 9. Staraj się zrozumieć i zaakceptuj reguły obowiązujące dziecko w przedszkolu ; nie podważaj ich znaczenia i nie pozwalaj na omijanie lub łamanie tych zasad w domu ( poprawne zachowanie przy stole, używania zwrotów grzecznościowych itp.).
 10. Korzystaj z możliwości przeprowadzania rozmów z nauczycielami podczas konsultacji.
 11. Swoje wymagania, oczekiwania i uwagi przedstawiaj szczerze, otwarcie i niezwłocznie. Niech nie mają okazji urosnąć do problemu.
 12. Bierz udział w spotkaniach rodziców i pracy organów przedstawicielskich.
 13. Szukaj informacji o przedszkolu, zaglądaj na stronę www przedszkola.
 14. Poznaj godziny pracy sekretariatu, dyżurów nauczycielskich i dyrektorskich, terminy dni otwartych.
 15. Poznaj przyjaciół i kolegów swojego dziecka.
 16. Staraj się śledzić życie przedszkola i w miarę możliwości uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych dla – lub z udziałem rodzin przedszkolaków: pomóż organizować takie imprezy.
 17. Włącz się w organizacje imprez dla rodziców i rodzin organizowanych przez przedszkole.
 18. Okazuj szacunek dla pracy dziecka, doceniaj jego wysiłek.
 19. Spróbuj znaleźć zajęcie (hobby, sport), które będziesz wykonywał razem z dzieckiem.
 20. Zachęcaj dziecko do podejmowania działań twórczych (malowania, grania itp.), czytania książek,  czytajcie razem chociaż kilka minut każdego dnia.
 21. Zachęcaj i wspieraj swoje dziecko w działaniu społecznym na rzecz potrzebujących pomocy; sam służ przykładem.

Zaczerpnięte z http://www.ceo.org.pl.

Kontakt

dyrektor mgr Edyta Senson
tel. 796-203-780

stumilowylas@op.pl
www.stumilowylas.mojaszkola.net

nr kont:
Szczecin: 50 1020 5558 1111 1929 0170 0003

Adres - Szczecin

Niepubliczne Przedszkole Stumilowy Las
ul. Kręta 5
71-052 Szczecin

godziny otwarcia: 6.30 - 16.30
(godziny zmienne dostosowane do potrzeb większości rodziców)

ODWIEDZA NAS

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości