Zasady dotyczące wydawania poleceń

 1. Polecenie powinno być wydane we właściwym czasie - nie wydajemy polecenia gdy dziecko zajęte jest zabawą, najpierw powinniśmy zasygnalizować swoje oczekiwanie, uprzedzić, że czegoś od dziecka będziemy wymagać.
 2. Wydając polecenie powinniśmy znaleźć się w polu uwagi dziecka - wskazane jest pozostawanie w kontakcie wzrokowym, np. nie wydajemy polecenia gdy dziecko odwrócone jest plecami.
 3. Jeżeli trudno jest utrzymać kontakt wzrokowy, słuchowy, można dotknąć reki dziecka i zachęcić go do kontaktu.
 4. Polecenie powinno być krótkie i proste (wyrażone przy pomocy jak najprostszych słów), nie powinno mieć formy pytania (czy zechcesz?), tylko powiedzenie (zrób).
 5. Niezbędne jest stosowanie zwrotów grzecznościowych i odnoszenie się do dziecka z szacunkiem.
 6. Powinniśmy unikać niedomówień i pytań retorycznych, zawierających aluzje odnośnie niedoskonałości dziecka.
 7. Powinniśmy dawać takie polecenie, które nie przekracza możliwości radzenia sobie dziecka.
 8. Tworzymy kontekst sytuacyjny, w którym dane polecenie może być zrealizowane.
 9. Powinniśmy udzielać wsparcia, gdy polecenie przekracza możliwości radzenia sobie dziecka, umożliwiając zakończenie czynności sukcesem, podkreślajmy wkład dziecka w tę czynność.
 10. Nie powinniśmy wydawać polecenia, gdy dziecko krzyczy, należy poczekać na wyciszenie i dopiero wtedy rozpocząć dialog, gdy dziecko jest w silnych emocjach pozostajemy blisko niego.
 11. Jeżeli polecenie zostało wydane, powinniśmy je konsekwentnie egzekwować, czasem także przy pomocy negocjacji.
 12. Trening poleceń najskuteczniej realizowany jest we wspólnej zabawie, wówczas dziecko uczy się przestrzegania reguł.
 13. Zachowania społeczne, w tym realizowanie poleceń, są umiejętnością wymagająca czasu i ćwiczenia.

Kontakt

dyrektor mgr Edyta Senson
tel. 796-203-780

stumilowylas@op.pl
www.stumilowylas.mojaszkola.net

nr kont:
Szczecin: 50 1020 5558 1111 1929 0170 0003

Adres - Szczecin

Niepubliczne Przedszkole Stumilowy Las
ul. Kręta 5
71-052 Szczecin

godziny otwarcia: 6.30 - 16.30
(godziny zmienne dostosowane do potrzeb większości rodziców)

ODWIEDZA NAS

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości