Model absolwenta

Model absolwenta

„Uczyć się, aby być w zgodzie z innymi,
…uczyć się, aby wiedzieć,
…uczyć się, aby działać,
…uczyć się, aby być…”
(Podstawa Programowa)

 

Absolwent „Stumilowego Lasu” to:

 • Młody Europejczyk – Obywatel Świata Przejawiający Samodzielność w Działaniu i Myśleniu,
 • Pozytywnie Patrzący na Siebie, Ludzi i Świat,
 • Ciekawy Świata, Twórczy, Aktywny Poznawczo,
 • Potrafiący Współdziałać w Grupie,
 • Umiejący Odróżnić Dobro Od Zła,
 • Przestrzegający Reguł i Norm Społecznych,
 • Otwarty na Świat Przez Ciągłą Aktywność,
 • Szanuje i Kocha Swoją Małą Ojczyznę,
 • Emocjonalnie Dojrzały do Podjęcia z Sukcesem Edukacji Szkolnej.

 

Nasze przesłanie

Nasza misja to wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem oraz możliwościami rozwojowymi.

Umiejętnie wykorzystujemy to, iż dziecko przez pierwsze sześć lat życia zdobywa wiedzę i umiejętności stanowiące solidny fundament dalszej nauki. Przedszkolaki u nas zdobywają niezbędne kompetencje społeczne, emocjonalne i intelektualne, które pozwalają prawidłowo funkcjonować w otaczającym je świecie.

Za priorytety naszej działalności uznaliśmy:

 • uzyskanie maksymalnego zadowolenia i radości dziecka z pobytu w naszym przedszkolu,
 • rozwijanie twórczej postawy dziecka,
 • prowadzenie do wszechstronnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego możliwościami psychofizycznymi, percepcyjnymi i kreatywnymi,
 • harmonijną współpracę domu i przedszkola dla ukształtowania u dziecka pełnego poczucia bezpieczeństwa oraz wiary i ufności we własne siły,
 • umożliwienie przeżywania treści w formach bliskich dzieciom, związanych z ich środowiskiem rodzinnym i lokalnym,
 • kształtowania trwałych postaw szacunku wobec najbliższych, poszanowaniu środowiska, najbliższej tradycji i kultury,
 • rodzice są naszymi partnerami w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego - dążymy do wspólnego celu, jakim jest dla nas DZIECKO.
 • szkolenia i doskonalenie zawodowe naszej kadry, innowacyjność podejścia do dziecka

Przedszkole w obiektywie

Niepubliczne Przedszkole „ Stumilowy Las” mieści się w Stargardzie Szczecińskim, w centrum Osiedla Pyrzyckiego przy ul. Jana Lechonia 6, w dogodnym ciągu komunikacyjnym ale z dala od ruchliwych ulic i miejskiego zgiełku. Działa od 19 marca 2009 roku. Placówka ma status Przedszkola Niepublicznego, pozostającego pod nadzorem Kuratorium Oświaty na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych w Urzędzie Miasta w Stargardzie. Zgodnie z nazwą przedszkolaki znają wiele przygód „ misia o bardzo małym rozumku” i jego przyjaciół. Dyrektorem Przedszkola jest mgr Senson Edyta nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, a także oligofrenopedagogiki, posiadająca przygotowanie pedagogiczne, która również ukończyła kurs : „Zarządzanie w przedszkolu” oraz kurs wychowawcy kolonijnego.

W przedszkolu dzieci podzielone są na dwie grupy: Starszaki Kubusie i Maluszki Tygryski. Grupa starszaków liczy ok. 18 dzieci,  a grupa maluszków ok. 11 dzieci, a więc tak kameralne grupy dają dziecku poczucie bezpieczeństwa i tworzą rodzinny, ciepły klimat.

Placówka jest miejscem, do którego dzieci przychodzą z radością, gdzie doskonale bawią się, uczą i poznają otaczający je świat. Naszym Paniom w grupach nie straszna jest zmiana pieluszki czy nakarmienie dziecka przy obiedzie, a w sytuacjach "kryzysowych" ponoszenie na rękach.

Nasi podopieczni biorą czynny udział w konkursach plastycznych organizowanych przez placówki kulturalne i oświatowe, muzycznych i sportowych zawsze z wielkim entuzjazmem. Od 2009 roku bierzemy czynny udział w obchodach "Dnia Ziemi" oraz w akcji, "Sprzątanie świata". Współpracujemy z Książnicą Stargardzką. Od 2010 roku włączyliśmy się do akcji „Góra Grosza”. Jeden raz w miesiącu odbywają się u nas także przedstawienia teatralne aktorów z różnych scen w Polsce, współpracujemy z Narodowym Teatrem Edukacji im. Adama Mickiewicza, szczecińskim Teatrem La Fayette. Bierzemy również udział w akcji "Cała Polska czyta dzieciom”.

W 2011 roku czynnie wspieraliśmy kampanię: Mamo, tato wole wodę oraz Przyjaciele natury. W 2013 r. czynnie przygotowywaliśmy prace plastyczne na konkurs "Akademia Playdoh".

Corocznie bierzemy udział w Przeglądzie Kryształowa Maska, zdobywając wyróżnienia za grę aktorską naszych przedszkolaków.

Praca dydaktyczna oparta jest na podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Program jaki jest realizowany w przedszkolu to: " Tropiciele".

 

* * *

Nasza druga placówka, czyli Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las” mieści się na parterze w domu jednorodzinnym przy ul. Krętej 5 w Szczecinie, w dogodnym ciągu komunikacyjnym ale z dala od ruchliwych ulic i miejskiego zgiełku. Swoją działalność rozpoczęła 01.IX.2011 r. Placówka jest pod nadzorem Kuratorium Oświaty na podstawie wpisu do Ewidencji Placówek Niepublicznych.  Posiadamy mały plac zabaw, na którym dzieci mogą spożytkować swoją energię. Na spacery natomiast wybieramy się nad Jezioro Słoneczne. Podziwiamy tam piękno przyrody, a także korzystamy z tamtejszego, ogrodzonego placu zabaw.

Przedszkole jest czynne w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców od poniedziałku do piątku od godziny 6.30 do 16.30. Uczęszczają do niego dzieci do piątego roku życia. W przedszkolu funkcjonują 2 oddziały, a więc tak kameralne grupy dają dziecku poczucie bezpieczeństwa i tworzą rodzinny, ciepły klimat. Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Raz w miesiącu odbywają się u nas także przedstawienia teatralne aktorów z różnych scen w Polsce.

Nasi podopieczni biorą czynny udział w wielu kampaniach społecznych takich jak: „Mamo tato wolę wodę”, „Akademia Aquafresh”, „ Akademia Playdoh”, „Akademia Misia Haribo”, „5 porcji warzyw, owoców lub soku”itp.

Oferujemy naszym przedszkolakom również bardzo szeroki wachlarz zajęć dodatkowych takich jak: język angielski, rytmika, taekwondo, zajęcia korekcyjne, zabawy z piłką.

Praca dydaktyczno – wychowawcza planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. W przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego „ Tropiciele”. Nauczyciele także wykorzystują nowoczesne metody i formy pracy, które zapewniają dzieciom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Organizujemy szereg wycieczek niosących ze sobą cały pakiet wartości wychowawczych. Nasze kierunki to: Eureka,  manufaktura słodyczy, wizyta u fryzjera, w piekarni, w aptece, w folwarku zwierzęcym,  w sklepie zoologicznym, w straży pożarnej, na poczcie, w bibliotece, w Pleciudze itp.

Kontakt

dyrektor mgr Edyta Senson
tel. 796-203-780

stumilowylas@op.pl
www.stumilowylas.mojaszkola.net

nr kont:
Szczecin: 50 1020 5558 1111 1928 9950 0043

Adres - Szczecin

Niepubliczne Przedszkole Stumilowy Las
ul. Kręta 5
71-052 Szczecin

godziny otwarcia: 6.30 - 16.30
(godziny zmienne dostosowane do potrzeb większości rodziców)

ODWIEDZA NAS

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość