Model absolwenta

Model absolwenta

„Uczyć się, aby być w zgodzie z innymi,
…uczyć się, aby wiedzieć,
…uczyć się, aby działać,
…uczyć się, aby być…”
(Podstawa Programowa)

 

Absolwent „Stumilowego Lasu” to:

 • Młody Europejczyk – Obywatel Świata Przejawiający Samodzielność w Działaniu i Myśleniu,
 • Pozytywnie Patrzący na Siebie, Ludzi i Świat,
 • Ciekawy Świata, Twórczy, Aktywny Poznawczo,
 • Potrafiący Współdziałać w Grupie,
 • Umiejący Odróżnić Dobro Od Zła,
 • Przestrzegający Reguł i Norm Społecznych,
 • Otwarty na Świat Przez Ciągłą Aktywność,
 • Szanuje i Kocha Swoją Małą Ojczyznę,
 • Emocjonalnie Dojrzały do Podjęcia z Sukcesem Edukacji Szkolnej.

 

Nasze przesłanie

Nasza misja to wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem oraz możliwościami rozwojowymi.

Umiejętnie wykorzystujemy to, iż dziecko przez pierwsze sześć lat życia zdobywa wiedzę i umiejętności stanowiące solidny fundament dalszej nauki. Przedszkolaki u nas zdobywają niezbędne kompetencje społeczne, emocjonalne i intelektualne, które pozwalają prawidłowo funkcjonować w otaczającym je świecie.

Za priorytety naszej działalności uznaliśmy:

 • uzyskanie maksymalnego zadowolenia i radości dziecka z pobytu w naszym przedszkolu,
 • rozwijanie twórczej postawy dziecka,
 • prowadzenie do wszechstronnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego możliwościami psychofizycznymi, percepcyjnymi i kreatywnymi,
 • harmonijną współpracę domu i przedszkola dla ukształtowania u dziecka pełnego poczucia bezpieczeństwa oraz wiary i ufności we własne siły,
 • umożliwienie przeżywania treści w formach bliskich dzieciom, związanych z ich środowiskiem rodzinnym i lokalnym,
 • kształtowania trwałych postaw szacunku wobec najbliższych, poszanowaniu środowiska, najbliższej tradycji i kultury,
 • rodzice są naszymi partnerami w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego - dążymy do wspólnego celu, jakim jest dla nas DZIECKO.
 • szkolenia i doskonalenie zawodowe naszej kadry, innowacyjność podejścia do dziecka

Przedszkole w obiektywie

Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las” mieści się na parterze w domu jednorodzinnym przy ul. Krętej 5 w Szczecinie, w dogodnym ciągu komunikacyjnym ale z dala od ruchliwych ulic i miejskiego zgiełku. Swoją działalność rozpoczęło 01.IX.2011 r. Placówka jest pod nadzorem Kuratorium Oświaty na podstawie wpisu do Ewidencji Placówek Niepublicznych.  Zgodnie z nazwą przedszkolaki znają wiele przygód „ misia o bardzo małym rozumku” i jego przyjaciół. Dyrektorem Przedszkola jest mgr Senson Edyta nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, a także oligofrenopedagogiki, posiadająca przygotowanie pedagogiczne, która również ukończyła kurs : „Zarządzanie w przedszkolu” oraz kurs wychowawcy kolonijnego. Nasza placówka posiada mały plac zabaw, na którym dzieci mogą spożytkować swoją energię. Na spacery natomiast wybieramy się nad Jeziorko Słoneczne. Podziwiamy tam piękno przyrody, a także korzystamy z tamtejszego, ogrodzonego placu zabaw. 

Przedszkole jest czynne w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców od poniedziałku do piątku od godziny 6.30 do 16.30. Uczęszczają do niego dzieci do szóstego roku życia. W przedszkolu funkcjonują 2 oddziały, a więc tak kameralne grupy dają dziecku poczucie bezpieczeństwa i tworzą rodzinny, ciepły klimat. Placówka jest miejscem, do którego dzieci przychodzą z radością, gdzie doskonale bawią się, uczą i poznają otaczający je świat. Naszym wychowawczyniom w grupach nie straszna jest zmiana pieluszki, czy nakarmienie dziecka przy obiedzie, a w sytuacjach "kryzysowych" ponoszenie na rękach. Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.  

Raz w miesiącu odbywają się u nas także przedstawienia teatralne aktorów z różnych scen w Polsce. 

Nasi podopieczni biorą czynny udział w wielu kampaniach społecznych takich jak: „Mamo tato wolę wodę”, „Akademia Aquafresh”, „ Akademia Playdoh”, „Akademia Misia Haribo”, „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, „ Miś w świecie literatury” itp. 

Oferujemy naszym przedszkolakom również bardzo szeroki wachlarz zajęć dodatkowych takich jak: język angielski, rytmika, zajęcia korekcyjne, zabawy z piłką, tańce. 

Praca dydaktyczno – wychowawcza planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. W przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego „ Kolorowy start”. Nauczyciele także wykorzystują nowoczesne metody i formy pracy, które zapewniają dzieciom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. 

Organizujemy szereg wycieczek niosących ze sobą cały pakiet wartości wychowawczych. Nasze kierunki to: Eureka,  manufaktura słodyczy, wizyta u fryzjera, w piekarni, w aptece, w folwarku zwierzęcym,  w sklepie zoologicznym, w straży pożarnej, na poczcie, w bibliotece, w Pleciudze itp.

Kontakt

dyrektor mgr Edyta Senson
tel. 796-203-780

stumilowylas@op.pl
www.stumilowylas.mojaszkola.net

nr kont:
Szczecin: 50 1020 5558 1111 1929 0170 0003

Adres - Szczecin

Niepubliczne Przedszkole Stumilowy Las
ul. Kręta 5
71-052 Szczecin

godziny otwarcia: 6.30 - 16.30
(godziny zmienne dostosowane do potrzeb większości rodziców)

ODWIEDZA NAS

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości