Nasze przesłanie

Nasza misja to wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem oraz możliwościami rozwojowymi.

Umiejętnie wykorzystujemy to, iż dziecko przez pierwsze sześć lat życia zdobywa wiedzę i umiejętności stanowiące solidny fundament dalszej nauki. Przedszkolaki u nas zdobywają niezbędne kompetencje społeczne, emocjonalne i intelektualne, które pozwalają prawidłowo funkcjonować w otaczającym je świecie.

Za priorytety naszej działalności uznaliśmy:

  • uzyskanie maksymalnego zadowolenia i radości dziecka z pobytu w naszym przedszkolu,
  • rozwijanie twórczej postawy dziecka,
  • prowadzenie do wszechstronnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego możliwościami psychofizycznymi, percepcyjnymi i kreatywnymi,
  • harmonijną współpracę domu i przedszkola dla ukształtowania u dziecka pełnego poczucia bezpieczeństwa oraz wiary i ufności we własne siły,
  • umożliwienie przeżywania treści w formach bliskich dzieciom, związanych z ich środowiskiem rodzinnym i lokalnym,
  • kształtowania trwałych postaw szacunku wobec najbliższych, poszanowaniu środowiska, najbliższej tradycji i kultury,
  • rodzice są naszymi partnerami w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego - dążymy do wspólnego celu, jakim jest dla nas DZIECKO.
  • szkolenia i doskonalenie zawodowe naszej kadry, innowacyjność podejścia do dziecka

Kontakt

dyrektor mgr Edyta Senson
tel. 796-203-780

stumilowylas@op.pl
www.stumilowylas.mojaszkola.net

nr kont:
Szczecin: 50 1020 5558 1111 1929 0170 0003

Adres - Szczecin

Niepubliczne Przedszkole Stumilowy Las
ul. Kręta 5
71-052 Szczecin

godziny otwarcia: 6.30 - 16.30
(godziny zmienne dostosowane do potrzeb większości rodziców)

ODWIEDZA NAS

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości