Oferta edukacyjna

Pedagodzy w naszym przedszkolu wspomagają się fachowymi programami wychowania i edukacji przedszkolnej. Jednym z takich programów, który z powodzeniem wykorzystuje nasze przedszkole  są " Tropiciele". Program prezentuje nowatorską koncepcję wychowania przedszkolnego, zgodnie z którą dziecko poprzez zabawę edukacyjną stopniowo przygotuje się do edukacji szkolnej. Zastosowane w programie rozwiązania metodyczne i merytoryczne, ciekawe i bliskie dziecku, oparte zostały na współczesnych osiągnięciach pedagogii przedszkolnej. Autorki programu zadbały również o to, aby nauczyciel, który w okresie przejściowym będzie pracował z grupą sześciolatków, znalazł tu również materiał umożliwiający mu pracę z tym dzieckiem. Natomiast zawarte w nim treści są zgodne z nową podstawą programową zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

Wykorzystujemy również różnorodne metody, techniki i koncepcje wspierające rozwój dzieci m.in.:

 • dziecięcą matematykę prowadzoną według koncepcji prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E Zielińskiej, wprowadzającą dzieci w świat matematyki, w interesujący, bliski im sposób;
 • metoda dobrego startu M. Bogdanowicz oparta na zasadzie wielozmysłowego uczenia się poprzez pobudzanie rozwoju psychomotorycznego, prowadzenie do integracji wzrokowo- słuchowo- dotykowo- kinestetyczno- ruchowej;
 • metoda Dennisona- wykorzystanie roli ciała w procesie myślenia i uczenia się, wpływ odpowiednich ćwiczeń angażujących obie strony ciała, uaktywniających obie półkule mózgu na sferę intelektu człowieka;
 • rozwiązywanie problemów wychowawczych technikami A. Faber, E. Mazlish, umożliwiającymi lepszą komunikację, poprawiającymi wzajemne rozumienie się dorosłych i dzieci, wdrażającymi dzieci do umiejętnego radzenia sobie z własnymi problemami;
 • metoda Kniessów- atrakcyjny sposób na rozwijanie sprawności fizycznej małych dzieci, eksperymentowanie środkami ruchowymi, słuchowymi i wzrokowymi z wykorzystaniem oryginalnych przyborów;
 • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne pozwalająca na rozszerzenie świadomości samego siebie, na nabieranie zaufania do otoczenia, na pogłębianie kontaktu z innymi ludźmi; metoda C. Orffa rozwija korelację z kulturą rytmiczno - muzyczną i kulturą słowa;
 • wykorzystywanie metafor, bajek i opowiadań terapeutycznych ułatwiających dzieciom zmaganie się z różnymi problemami np. z chorobą, niepełnosprawnością, niekorzystną sytuacją rodzinną, brakiem wiary we własne możliwości, silnymi reakcjami lękowymi itp.
 • doskonalenie komunikacji i integracji społecznej poprzez wykorzystywanie grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych;
 • uczenie radzenia sobie z emocjami własnymi i innych ludzi w toku gier  i zabaw przeciwko agresji, na pokonywanie własnych słabości, rozpoznawanie i rozumienie uczuć;
 • ćwiczenia wyciszające, relaksacyjne w wykorzystaniem muzyki relaksacyjnej, poważnej;
 • wspomaganie wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dzieci drogą stymulacji polisensorycznej;
 • zajęcia ruchowe, integracyjne, rozwijające prowadzone metodą „pedagogiki zabawy”, metoda Klanzy, zabawy z chustą;
 • wdrażanie ćwiczeń logopedycznych i wspierania rozwoju funkcji poznawczych;
 • wdrażanie pedagogiki Marii Montessori;
 • wdrażanie kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej

Kontakt

dyrektor mgr Edyta Senson
tel. 796-203-780

stumilowylas@op.pl
www.stumilowylas.mojaszkola.net

nr kont:
Szczecin: 50 1020 5558 1111 1929 0170 0003

Adres - Szczecin

Niepubliczne Przedszkole Stumilowy Las
ul. Kręta 5
71-052 Szczecin

godziny otwarcia: 6.30 - 16.30
(godziny zmienne dostosowane do potrzeb większości rodziców)

ODWIEDZA NAS

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości