Adaptacja

   Przekroczenie progu przedszkola jest momentem przełomowym w życiu dziecka.
Aby zapewnić dzieciom dobry start przedszkolny organizujemy grupę adaptacyjną, podczas której mali adepci w radosnej atmosferze piosenki, wierszyków i zabawy mają okazję zapoznać się z przedszkolem, nowymi kolegami, koleżankami oraz swoją przyszła panią.
Zajęcia w grupie adaptacyjnej odbywają się przez okres wakacyjny.
Taka stopniowa adaptacja, prowadzona w formie zabawy na miarę możliwości dziecka wprowadza je w nowe otoczenie, stając się sprawcą korzystnych zmian.
Nie oznacza to jednak, że dziecko nie będzie płakać i protestować, kiedy zostanie na cały dzień w przedszkolu. Po wstępnej adaptacji dzieci też nie od razu akceptują przedszkole, ale już nie jest ono dla nich środowiskiem całkowicie nieznanym i obcym, zawsze znajdą kogoś, z kim nawiążą bliższe interakcje. Pozycja dziecka wśród rówieśników uważana jest za jeden z najważniejszych wymiarów rozwoju psychospołecznego, ma ogromny wpływ na jego samoocenę. Dzieci uczą się od siebie nawzajem. W zespole uczą się współdziałania, kontrolowania własnych poczynań, oceniania, przestrzegania nom, ustalania zasad współżycia. Środowisko przedszkolne wywiera duży wpływ na rozwój dzieci i wyposaża je w wiele kompetencji potrzebnych do sprawnego funkcjonowania w przyszłości.

 


GRUPA ADAPTACYJNA DAJE DZIECKU MOŻLIWOŚĆ:

  • poznania nowego otoczenia
  • stopniowej rozłożonej w czasie separacji z mamą czy inną osobą znaczącą emocjonalnie
  • postrzeganie przedszkola jako miejsca znanego – bezpiecznego, budzącego pozytywne uczucia i emocje
  • pomocy w budowie pozytywnego obrazu Ja
  • bezpiecznych, miłych, sympatycznych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi.

 

Kontakt

dyrektor mgr Edyta Senson
tel. 796-203-780

stumilowylas@op.pl
www.stumilowylas.mojaszkola.net

nr kont:
Szczecin: 50 1020 5558 1111 1928 9950 0043

Adres - Szczecin

Niepubliczne Przedszkole Stumilowy Las
ul. Kręta 5
71-052 Szczecin

godziny otwarcia: 6.30 - 16.30
(godziny zmienne dostosowane do potrzeb większości rodziców)

ODWIEDZA NAS

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości